Hledám pozemek

07.03.2013 16:42

POZEMEK na prodej kolem Brna nebo na Vysočině
Pozemek o velikosti 0,5 hektaru a větší hledám ke koupi nebo dlouhodobému pronájmu s možností pozdějšího odkoupení. Měl by se nacházet v blízkosti Přibyslavi nebo okolních vesnic a nemusí to být ta nejlepší zemědělská půda, právě naopak: hledám co nejlevnější nevyužívaný pozemek, ať už to je vytěžený les, zamokřené nebo kamenité pole, dosluhující ovocný sad, zarostlá louka, bývalý lom nebo skládka, rumiště, mokřad nebo cokoliv jiného. Samozřejmě se ale nebudu bránit ani nabídkám těch nejlepších pozemků za rozumnou cenu.
PROČ?
Protože se mi stále víc líbí ono známé úsloví: “mysli globálně, jednej lokálně”. A chtěl bych tedy přispět alespoň malým dílem k tomu, co si myslím, že má smysl – nechat příští generaci i něco jiného než asfaltové silnice a betonové továrny. Tím něčím smysluplným mám na mysli kousek přírody, který umožní přežít několika desítkám druhů rostlin i živočichů a která bude dostupná krátkou procházkou komukoliv, kdo zatouží po pár doušcích čerstvého vzduchu.
JAK?
Ze smrkové monokultury (většiny našich lesních porostů) bych udělal mnohodruhový les, na zamokřeném poli vybudoval jezírko, ovocnému sadu bych dodal pestrost různými jedlými druhy stromů, keřů a bylin atd. Níže uvádím 3 příklady toho, jak se dá zužitkovat i malý kousek pozemku tak, aby z něj byl užitek pro co možná nejširší okruh lidí, zvířat i rostlin:

STROMY A MY
Očanské sdružení jehož jsem členem a které se snaží vdechnout nový život starému meruňkovému sadu u Brna, zejména výsadbou širokého spektra ovocných stromů a keřů a také nepotlačováním přirozeného výskytu lokálních planých druhů rostlin a živočichů.
(Želešice, Jihomoravský kraj) www.stromyamy.org


RŮŽENIN LOM
Pozemkový spolek Hády se zasadil o jedinečnou revitalizaci bývalého vápencového lomu, kde bylo zabráněno klasické zavážce a mohla tak vzniknout cenná lokalita s výskytem mnoha vzácných teplomilných druhů rostlin. Každoročně se podílím na výsadbě stromů v okolí lomu a úklidu odpadků přímo v lomu, který si pro malebnost vodních jezírek a snadnou dostupnost z města oblíbila spousta Brňanů.
(Brno-Líšeň, Jihomoravský kraj) www.pshhady.cz


VĚTROLAM
Soukromá iniciativa jihočeského vlastníka kousku zamokřeného pole, který se rozhodl na necelých 2 hektarech vybudovat dvě jezírka a vysadit pestrou směsici několika stovek stromů a keřů, aby tak umožnil přírodě alespoň částečný návrat do blízkosti svého bydliště.
(Trhové Sviny, Jihočeský kraj) www.jhvetrolam.wz.cz


Předem děkuji za nabídky nebo tipy, nápady i informace!

Lukáš Sejkora
Adresa: Brno / Přibyslav
Telefon: 736 408 066
Email: lukas.sejkora@email.cz